SON MƏQALƏLƏR

KOMBİNASİYALI SPEKTROSKPİYANIN KÖMƏKLİYİLƏ HAMİLƏLİK ZAMANI DƏYİŞİKLİKLƏRİ AŞKAR EDİLMƏSİ

05-03-2020

Keywords: obstetrics, cervix, hormones, t-test Almost one in eight - babies born in the Azerbaijan are preterm, leading to complications for the mother and the baby, both during birth and development. Currently, there is no way to predict preterm labor, making its prevention and treatment virtually impossible. Preterm birth is the second leading cause of infant mortality, causing over 17% of all infant deaths. It is associated with over 75% of perinatal morbidity.2 A successful preterm birth...

Ətraflı oxu


UŞAQLIQDA VƏ YUMURTALIQLARDA ORTA VƏ BÖYÜK ÖLÇÜLÜ TÖRƏMƏLƏRI OLAN PASİYENTLƏRİNİN ƏMƏLIYYAT SONRASI DÖVRÜNÜN ANALİZİ

10-02-2020

 Ключевые слова: миома матки, лапароскопическая миомэктомия, лапароскопические гинекологические операции Keywords: uterine myoma, laparoscopic myomectomy, laparoscopic gynecological surgery Açar sözlər: uşaqlığın mioması, laparoskopik miomektomiya, laparoskopik ginekoloji əməliyyatlar За последние 20 лет в гинекологической хирургии...

Ətraflı oxu


Digər jurnal və qəzetlər