SON MƏQALƏLƏR

UŞAQ VƏ YENUYETMƏ QIZLARDA ARTIQ BƏDƏN ÇƏKİSİNİN BAŞ VERMƏSİ SƏBƏBLƏRİ

17-09-2018

Artıq bədən çəkisi və piylənmənin yayılma dərəcəsi getdikcə dayanmadan artmaqdadır- hazırda bu problem ilə həm yüksək səviyyədə inkişaf etmiş ölkələrdə, həm də əhali sayına düşən gəliri aşağı olan ölkələrdə insanlar üzləşməli olurlar. Uşaqlıqda olan artıq bədən çəkisi böyüyəndə piylənməyə zəmin yaradan faktordur. 6 yaşında artıq bədən çəkisi olan 50% uşaqlar yaşlandıqca kök...

Ətraflı oxu


ÜRƏK ƏMƏLİYYATLARINDA İMMUNSUPRESSİV PREPARATLARLA MÜALİCƏNİN APARILMASINDA GENETİK POLİMORFİZMİN TƏYİNİNİN MƏQSƏDƏÜYĞUNLUĞU

28-12-2017

style="text-align: justify;">Son dövrlərdə ürək çatışmazlığı (ÜÇ) olan xəstələrdə müalicə nəticəsində bir il ərzində sağ qalma ehtimalı  50% olduğu halda, ürək köçürülməsi (ÜK) aparılmış xəstələrin bir il ərzindən sonra yaşama müddəti 85%, beş il sağ qalma müddəti isə 70%-dən çoxdur (1). Araşdırmalar göstərir ki, bunun başlıca səbəbi son zamanlar sintez...

Ətraflı oxu


Digər jurnal və qəzetlər