Н.А. Амирасланова

Telefon: E-mail: Facebook: Instagram: Twitter: Youtube:

Məqalələri

UŞAQLIQDA VƏ YUMURTALIQLARDA ORTA VƏ BÖYÜK ÖLÇÜLÜ TÖRƏMƏLƏRI OLAN PASİYENTLƏRİNİN ƏMƏLIYYAT SONRASI DÖVRÜNÜN ANALİZİ

10-02-2020

 Ключевые слова: миома матки, лапароскопическая миомэктомия, лапароскопические гинекологические операции Keywords: uterine myoma, laparoscopic myomectomy, laparoscopic gynecological surgery Açar sözlər: uşaqlığın mioması, laparoskopik miomektomiya, laparoskopik ginekoloji əməliyyatlar За последние 20 лет в гинекологической хирургии...

Ətraflı oxu


Digər jurnal və qəzetlər