M. B. Behruzoğlu

Telefon: E-mail: Facebook: Instagram: Twitter: Youtube:

Məqalələri

DİSTAL DİŞLƏMLİ XƏSTƏLƏRDƏ HERBST VƏ MONOBLOK APARATLARININ ƏNG VƏ ÇƏNƏ SÜMÜKLƏRİNƏ TƏSİRİNİN SEFALOMETRİK MÜQAYİSƏSİ

27-01-2017

Açar sözlər: distal dişləm, aktivator Key Words: distal occlusion, activator Distal dişləm anomaliyası əhali arasında çox geniş yayılmışdır. Bu anomaliya zamanı adətən xəstələri yuxarı dişlərin çox görünməsi, çənəucu hissənin isə batıq olması narahat edir (1). Böyümə və inkişaf davam edən dövrdə distal dişləm anomaliyası funksional aparatlarla müalicə edilir. Funksional aparatlar...

Ətraflı oxu


Digər jurnal və qəzetlər