C. A. Səfərov

Telefon: E-mail: Facebook: Instagram: Twitter: Youtube:

Məqalələri

SİQARETÇƏKMƏNİN AĞIZ BOŞLUĞUNUN YUMŞAQ TOXUMALARININ VƏZİYYƏTİNƏ TƏSİRLƏRİ

20-02-2017

class="Default">Keywords: smoking, students, mucosa Ключевыеслова: курение, студенты, слизистаяоболочка Müasir dövrümüzdə siqaret çəkmə insanların ən zərərli vəzrdişlərindən hesab olunur və bir çox orqan və sistemlərə öz mənfi təsirlərini göstərir. Siqaret tüstüsünün insan sağlamlığına birbaşa və dolayı mənfi təsirləri vardır ki, onları aşağıdakı kimi...

Ətraflı oxu


Digər jurnal və qəzetlər