Ş.H. Qədimova

Telefon: E-mail: Facebook: Instagram: Twitter: Youtube:

Məqalələri

BÖYRƏK PATOLOGİYASI OLAN HAMİLƏLƏRƏ AİD CİFT NÜMUNƏLƏRİNİN HİSTOPATOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

03-05-2016

Açar sözlər:  cift çatışmazlığı, böyrəyin patologiyası, hamiləlik   Ключевые слова: плацентарная недостаточность, почечная  патология, беременность Key words: placentary insufficiency, nephritic pathology,  pregnancy      Hamiləlik böyrəklərin üzərinə düşən yükü artırır ki, bu da onların zədələnməsi...

Ətraflı oxu


Digər jurnal və qəzetlər