EVALUATION OF REPRODUCTIVE AND PHYSICAL HEALTH OF PREGNANT WOMEN WITH TYPE EXOGENOUS CONSTITUTIONAL OBESITY.

22-02-2017


Müəlliflər:
N. M. Kamilova
A. Z. Səfərova
İ. A. Sultanova
X. Mirzəyeva

Digər jurnal və qəzetlər