DETECTING CHANGES DURING PREGNANCY WITH RAMAN SPECTROSCOPY

05-03-2020


Müəlliflər:
F.R. Hajiyeva
S.H. Sultanova

Digər jurnal və qəzetlər