G. G. Abdullayeva

Telefon: E-mail: Facebook: Instagram: Twitter: Youtube:

Məqalələri

MİKOZLARİN EPİDEMİOLOGİYASINDA VƏ YAYILMASINDA RİYAZİ MODELLƏŞDİRMƏ VƏ ZAMAN SIRALARININ TƏDQİQİ

10-02-2017

...

Ətraflı oxu


Digər jurnal və qəzetlər