FREMİNGEM TƏDQİQATI VƏ RİSK HESABLAYICI KALKULYATORLARI

23-10-2015

...

Ətraflı oxu


СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОФИЛАКТИКЕ КАРИЕСА ЗУБОВ. ОСНОВЫ ПРОТИВОКАРИОЗНОГО ЭФФЕКТА ФТОРИДОВ

20-10-2015

...

Ətraflı oxu


ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА ЛАКТУЛОЗЫ У ДЕТЕЙ ПРИ ЗАПОРАХ

20-10-2015

...

Ətraflı oxu


ВНЕДРЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ АЗЕРБАЙДЖАН МЕТОДИКИ GENEXPERTMTB/RIFC ЦЕЛЬЮ ДИАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗА И ВЫЯВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ К РИФАМПИЦИНУ.

13-10-2015

...

Ətraflı oxu


2-Cİ TİP ŞƏKƏRLİ DIABETİ OLAN XƏSTƏLƏRDƏ DİSLİPİDEMİYANIN KORREKSİYASINDA ROZUVASTATİNİN EFFEKTİVLİYİNİN TƏHLİLİ

10-10-2015

...

Ətraflı oxu


СОВЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ СИНДРОМА ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ У ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ

09-07-2015

...

Ətraflı oxu


ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕБУЛАЙЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БРОНХООБСТРУКТИВНОГО СИНДРОМА У ДЕТЕЙ

02-07-2015

...

Ətraflı oxu


60 лет Муса Ганиев Мехти оглу

02-01-2015

     2 dekabr 2014-cü ildə Azərbaycan Tibb Universitetinin aparıcı alimlərindən biri, Farmakologiya kafedrasının müdiri tibb elmləri doktoru, professor Musa Mehdi oğlu Qəniyevin 60 yaşı tamam oldu.    Musa Mehdi oğlu 2 dekabr 1954-cü ildə Salyan rayonunun Xalac kəndində Ziyalı ailəsində dünyaya göz açmışdır. Xalac kənd orta məktəbində oxuyarkən çalışqanlığı, təvazökarlığı ilə şagird...

Ətraflı oxu


KƏSKİN RİNOSİNUSİTLƏR ZAMANI ƏNG CİBLƏRİNİN MÖHTƏVİYYATININ SİTOLOJİ, SİTOKİMYƏVİ VƏ İMMUNSİTOKİMYƏVİ XÜSUSİYƏTLƏRİ

17-05-2011

...

Ətraflı oxu


ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ СТАЦИОНАРНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ПОЧЕЧНОКАМЕННОЙ (ПКБ) БОЛЕЗНЬЮ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ НЕФРОЛИТОТОМИИ (НЛТ)

24-04-2011

...

Ətraflı oxu


123...30313233

Digər jurnal və qəzetlər