АНАТОМО-ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КРЫЛОВИДНО-ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ЩЕЛИ

04-07-2016

...

Ətraflı oxu


СОСТОЯНИЕ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ У БОЛЬНЫХ КАТАМЕНИАЛЬНОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ

25-06-2016

...

Ətraflı oxu


СОВРЕМЕННЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ МЕТОДЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ ТАЗОВОГО ДНА У ЖЕНЩИН

25-06-2016

style="text-align: left;" align="center">      Özündə sidik saxlamamağı, çanaq orqanlarının sallanması və düşməsini, düz bağırsağın disfuksiyasını birləşdirən çanaq dibi pozğunluqları qadının həyat keyfiyyətlərinin və əmək qabiliyyətinin azalmasına səbəb olur. Mayo Clinik-in göstəricilərinə görə bütün qadınların üçdə biri həyatlarının müxtəlif dövrlərində bu...

Ətraflı oxu


ВЫБОР ИММУННОСУПРЕССИВНОГО ПРЕПАРАТА У БОЛЬНЫХ С ЯЗВЕННЫМ КОЛИТОМ

12-06-2016

Keywords: inflammatory bowel disease, ulcerative colitis, azathioprine, methotrexate, hormone dependent, hormone resistant, extra-intestinal manifestations, arthropathy, arthritis. Açar sözlər: bağırsaqın iltihabi xəstəlikləri, xoralı kolit, azatioprin, metotreksat, hormonal asılılıq, hormonal rezistentlik, bağırsagdankənar təzahürlər, artropatiyalar, artritlər.      Язвенный колит (ЯК)-хроническое...

Ətraflı oxu


ВОЗРАСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ LH В КРОВИ У ДЕТЕЙ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ И НЕОПУСТИВШИМИСЯ ЯИЧНИКАМИ

03-06-2016

...

Ətraflı oxu


СКОРОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВОТОКА И ИНДЕКС РЕЗИСТЕНТНОСТИ В МАГИСТРАЛЬНЫХ СОСУДАХ БОЛЬНЫХ С НАЛИЧИЕМ И ОТСУТСТВИЕМ САХАРНОГО ДИАБЕТА

02-06-2016

align="center">    ...

Ətraflı oxu


КОРЕКЦИЯ АНТИОКСИДАНТНОГО СТАТУСА ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ОСТРЫХ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ ЯЗВЕННОГО ГЕНЕЗА

01-06-2016

...

Ətraflı oxu


НАРУШЕНИЯ РИТМА И ПРОВОДИМОСТИ СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ДЕСТРУКТИВНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО КЛАССА

26-05-2016

...

Ətraflı oxu


ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ УРОВНЕМ МАГНИЯ В КРОВИ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ СОСТОЯНИЕМ ЭНДОТЕЛИЯ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА

20-05-2016

...

Ətraflı oxu


AŞAĞI ATIM FRAKSİYASI OLAN SOL MƏDƏCİK ANEVRİZMALI XƏSTƏLƏRDƏ ANEVRİZMA TƏMİRİNDƏN SONRA EXOKARDİYOQRAFİYA NƏTİCƏLƏRİ.

16-05-2016

...

Ətraflı oxu


123...8910...131415

Digər jurnal və qəzetlər